Konceptet - Lokallisten

Konceptet - Lokallisten

Lokallisten er en politisk-partiløs – og en landspolitisk fri og uafhængig sammenslutning, der har til formål, at stille kandidater til byrådet, til rådighed for de lokale samfund i Viborg Kommune.

Mottoet er Omsorg og Sundhed – Trivsel og Glæde og handler om at skabe muligheder, vækst og nærhed i et fællesskab for borgerne, foreningerne og erhvervslivet i det lokale samfund, med et krav om selv-bestemmelse.
Det handler om bevarelse af folkeligheden og fællesskabet på tværs af borgernes politiske og sociale forskelle.

Ved lokallisten har man erkendt, at hverken landspolitik eller partipolitik har megen indflydelse i et kommunalt byråd. Alle love, regler, reformer og forordninger udgår fra Staten ved folketinget og tilsendes kommunen som krav til efterfølgelse, og kan altså alligevel ikke bestrides politisk af byrådets medlemmer.
I kommunens regi administreres økonomien og den daglige offentlige velfærd, og dette kræver ikke parti-politiske beslutninger, men en forhandling med byrådsmedlemmerne imellem for borgernes bedste i ve og vel.

Derfor er det ønskeligt, at nærhedsprincippet står først, når der skal vælges repræsentanter til et byråd, og hvor medlemmerne i byrådet sidder som repræsentanter for det lokale samfund som man selv er en del af.
På en sådan måde vil borgerne, foreningerne, institutionerne og erhvervslivet have en repræsentant så tæt på forhandlinger og beslutninger som det kan lade sig gøre.

Det handler om at stå til rådighed for det lokale samfund og for den enkle borger.

Principper
Princippet for Lokallistens grundlag er, at man er en del af nærsamfundet således at forstå, at man som borger kan møde sin repræsentant ved tæt kontakt pr. telefon, over en kop kaffe, i det daglige liv i byen eller ved lokale arrangementer.
For foreningerne deltager man efter invitation på møder hvor man er tæt på problemstillinger eller foreningens ønskelige tiltag i Kommunens regi.
For erhvervslivet kan man ligeledes deltage i inviterede møder, og man kan være opsøgende og informerende for vækst fremmende projekter og muligheder.

Hver lokalliste er uafhængig og dermed en selvstændig forening, der handler ud fra lokal samfundets ønsker og er således ikke dikteret fra en ledelse på højere plan.
Man står altså ikke til ansvar for andre, end dem man repræsentere i det lokale.

Der er dog enkle principper vi ønsker i en fælles forståelse.
- Man arbejder for sikkerhed før kultur, kunst og andet. Således at forstå, at en sikker skolevej til børnene er vigtigere end en statue i bymidten.
- Man forpligtiger sig med lønnen som byrådsmedlem, at betale ikke mindre end 20% af det udbetalte til det frivillige arbejde i det lokale samfund. Således at man tildeler en eller flere foreninger en kontant støtte enten hver måned eller efter en opsparing efter eget periode valg.
- Man forpligtiger sig til at deltage i inviterede møder og ligeledes selv være informerende til det lokale samfund om muligheder og kommunens arbejde for det lokale samfund man repræsentere.

Repræsentantskabet
Sammenslutningen i Viborg kommune er bestående af.:
Lokallisten – Karup og Kølvrå Lokallisten – Stoholm og Mønsted Lokallisten – Møldrup og Skals Lokallisten – Bjerringbro og Ørum Lokallisten – Viborg Centrum

Hver lokalliste står – til trods for bynavnene - til rådighed for alle de omkringliggende landsby samfund i henholdsvis Nord, Syd, Øst Vest og Centrum og ikke udelukkende de navne der står ud for Lokallisten. Ligeledes kan kandidater fra de mindre bysamfund ligeledes vælges som repræsentant for Lokallisten.

Lokallisten – Viborg Centrum repræsentere midtbyen inden og uden for ringvejen.

Man kan stille med så mange kandidater som man selv vælger, inden for Lokallistens områder.
Man kan ikke opstille kandidater der ikke er boende i lokal samfundet som listen repræsentere.

Hoved Repræsentantskabet
Medlemmerne af hoved repræsentantskabet er før kommunalvalget alle udvalgte kandidater, og efter kommunalvalget dem der bliver medlemmer af Byrådet.
Hoved repræsentantskabet har udelukkende til formål, at mødes for at samle- og udveksle erfaring, informere om muligheder samt at berette om hvilken forening man har valgt at støtte økonomisk.

Lokallisten har i andre kommuner steder været med til…

- At skabe selv- og medbestemmelse for borgere, institutioner, foreninger og erhvervsliv i det lokale nærsamfund

- At sikre mangfoldigheden i f.eks. skoletilbud, daginstitutioner/børnehuse, fritidsaktiviteter, aktivitetscentre og ungdomsmiljøer

- At styrke fællesskaber omkring kulturcentre, aktivitetshuse for seniorer, foreninger af flere slags og lokalsamfund
- At vise solidarisk ansvarlighed ved at fokusere på dem der har det sværest

- At vise stabile økonomiske rammer, med ansvarlighed for det lokale samfunds forventninger og behov

- At styrke lokale identiteter ved at anerkende at løsninger tilpasses lokalområdets natur, kultur og ressourcer

- At involvere borgerne så meget som muligt

- At vise at der kan være en grundlæggende tillid til borgerne som kan tage ansvar for både fællesskabet og sig selv

- At vise, at kommunen er til for borgerne og ikke omvendt ___________________________________________

Lokallisten – fordi lokalpolitik er alt for vigtig til, at vi kan overlade den til de landsdækkende partier.