Eksempel

For at vise hvorledes konceptet ved Lokallisten fungere, har vi her et simpelt eksempel.

SKOLESTIEN.
Et lokalt bysamfund ønsker en skolesti, således at børnene kan kommer sikret og hurtigt i skole.
Derfor tager en evt. borgerforening i lokalsamfundet kontakt til den valgte repræsentant som sidder i byrådet, og invitere ham til et møde i foreningen.
Repræsentanten fra Lokallisten sætter sig inden mødet ind i løsningsmuligheder og problemstillinger.

Derefter taler repræsentanten med de øvrige valgte fra Lokallisten, valgt i andre kredse i kommunen, og i sammenslutning stiller de krav i byrådet om ønsket fra det lokale bysamfund.

Repræsentanten fra Lokallisten tager derefter kontakt til borgerforeningen og informere om detaljerne i løsningsforslaget, og om beslutningerne i byrådet.

Dette er et simpelt eksempel på, horledes man som lokal forening kan bruge den valgte repræsentant fra Lokallisten til en direkte forbindelse til byrådet. Der kan være sager der kan behandles efter samme princip af både foreninger, institutioner og af det lokale erhvervsliv.