Familien

Familien er kernen i vores identitet. Det er herfra vores adfærd og sociale forståelse får sin første spæde start, og det er i familiens skød at vi formes til de mennesker vi bliver, og er.

Derfor er en familie der trives også det vigtigeste for os alle.

I Danmark er der en større tendens til at tvangsfjerne børn fra utrygge og dårlig fungerende familier. Det skyldes ofte vold, misbrug eller andre sociale problemer der er ødelæggende for børnenes trivsel. Men hvor som nu fjerner børnene ud af familien, bør man fremover fjerne det ødelæggende element. Det kan være en mor eller far der har et alkoholproblem, er voldelig overfor familien eller blot ikke formår at tage pligt og opgave som forældre til sig.
Børnene fortjener at blive hjulpet i trygge rammer indenfor familien og ikke på en institution hvor de er væk fra den fungerende forældre og sine søskende.
Lokallisten vil stille sig tvivlende om tvangsfjernelse er den mest effektive metode, når man skal tænke på det bedste for barnet eller børnene og deres familie.
Vi mener, at det må være mere betydningsfuldt og trygt for familien, at man fjerner det ødelæggende element i familien som en voldelig fader/moder der f.eks. måtte have et misbrug af alkohol eller stoffer.
Med en opfølgning på god social støtte til resten af familien tror vi på, at man opnår større glæde og tryghed ved at lade familien forblive sammen i hjemmet.

Et barn der fjernes fra sine søskende, sin anden forældre og måske storfamilien, venner og skolen for at komme på institution er oftes mere skadeligt og vil kun skabe utryghed og ofte med psykiske problemer for barnet i en senere alder.

Lokallisten støtter derfor op om, at kommunerne finder alternative løsninger frem for hurtige løsninger.

Børnene og deres familier fortjener den absolut mest effektive støtte fra kommunen og det omkringliggende lokale samfund.