Jævnligt Nyt !

I Lokallisten arbejder vi fortsat for fuld fart, og interessere os mere og mere i de lokale og andre politiske emner.
Derfor introducere vi denne side, hvor vi jævnligt vil kommentere på de politiske emner der rør sig i både Viborg Kommune samt i Danmark generelt.

Her kan du blandt andet læse om vores nyeste tiltag for aktuelle mærkesager som vi arbejder for.

Så klik på et emne under Jævnligt NYT !, og læs det aktuelle

Giv gerne din kommentar tilbage.

En del af de artikler der ligger til læsning, er lavet af interesserede i de lokale samfund, som ønsker fokus på politiske emner.
Lokallisten forbeholder sig retten til at rette artiklerne til, således de forbliver uden politisk holdning i forhold til formålet med lokallistens virke.