Grønland er rig på mineraler

Lokallisten er en ikke-parti politisk sammenslutning, men vi kan ikke komme uden om sund fornuft og en god logik, som må siges at være berettiget når vi taler om udvinding af disse ressourcer fra Grønlands undergrund.

Grønlands undergrund har nydt godt af de mere end 4600 og 542 millioner år i de såkaldte prækambriske bjergarter, som nu gør sig gældende for at indeholder umådelige mængder af mineraler.

En særlig type af såkaldt alkaline intrusioner for udfældninger af bl.a. diamanter, fosfor og de såkaldte sjældne jordarters metaller (særligt lanthaneum, cereum, neodymium, praseodymium og yttrium), som findes i rigelige mængder i Syd- og Østgrønland er blot nogle af de ressoucer som der venter i Grønlands undergrund. Sedimentbassinerne har bl.a. efterladt kobber, zink og bly, foruden olie- og gas.
Men listen over naturressourcer stopper langt fra der. Også uran, guld, platin og ædelstene findes i grundfjeldet.

Selvom vi taler om gode og stærke ressourcer der kan fremvindes indenfor rimelige klimamæssige forhold, så er der også en fare ved de store lagre af olien man mener der er til stede, og faktisk med meget stor sandsynlighed. Udvindingen af olie og gas vil betyde store miljømæssige påvirkninger af Grønlands hav og land.
Med tanke på den nuværende situation med russisk gas og Putins legen katten og musen, er det mærkbart at vide, at Danmark kan være mere selvstændig indenfor gas om vi udvandt det fra Grønlands undergrund.
Vi er ganske klar over at Danmark med Thyra feltet samt det nye felt skulle kunne selvforsyne Danmark i omkring 80 år, men olie - og gas er gode salgsvarer.

Men alle andre ressourcer der lige nu kun udvindes omkring minerne i kystområderne, kan udvindes på fastlandet længere inde på isen. Klimaændringer i Grønland med nedsmeltning af isen kan altså komme os alle til gode, når den bare jord friligges. 
Foruden de nævnte mineraler og ressurcer der ligge i undergrunden ja - så kan grønlænderne tilmed få kartofler til at gro, i følge forskerne.

Danmark ejer de udenrigsmæssige fordele ved Grønland og selv om nogle i Grønland taler om helt selvstændighed, så er dette langt fra sandsynligt. Grønland har kun en befolkning på 55.000 indbyggere og den arbejdskraft der skal til de mange miner for udvinding af ressourcerne kræver mange flere ansatte i de forskellige virksomheder.
Derfor er det Danmark der har forhandlingsopgaven med de virksomheder fra Kina, Canada og USA der gerne vil udvinde mineralerne.

Det er i vores logik og med sund fornuft i Lokallisten, at Danmark hyrer selskaber fra udlandet til at udvinde ressourcerne, da Danmark simpelthen ikke har ekspertisen selv, men det skal være med økonomisk fordel til - ikke bare Danmark - men i høj grad også til grønlænderne og Grønland selv.
Men det er bare at komme igen, inden endnu en dansk politikere sælger mere ud af vores goder og muligheder.

https://natur.gl/raadgivning/miljoe/